Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2015

Částka 51 rozeslaná dne 21. 5. 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.21. týden – 18. až 24. května 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

121/2015
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

120/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 51 (514 kB)

Částka 50 rozeslaná dne 18. 5. 2015

119/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

118/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

117/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

116/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 50 (520 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 22. 5. 2015

35/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Plné znění částky 21 (609 kB)

Částka 20 rozeslaná dne 18. 5. 2015

34/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech

Plné znění částky 20 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme