Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2016 (částky 61 – 63 Sb./ 14 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byly mj. publikovány vyhlášky o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci a o zrušení vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.21. týden – 23. až 29. května 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 63 rozeslaná dne 23. 5. 2016

165/2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

164/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

163/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 63 (2 MB)

Částka 62 rozeslaná dne 23. 5. 2016

162/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

161/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb

Plné znění částky 62 (618 kB)

Částka 61 rozeslaná dne 23. 5. 2016

160/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  

159/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení  

158/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 61 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 14 rozeslaná dne 23. 5. 2016

25/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.  

24/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států  

Plné znění částky 14 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme