Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2018 (částky 41 – 42 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.21. týden – 21. květen až 27. květen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 21. 5. 2018

81/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Plné znění částky 42 (4 MB)

Částka 41 rozeslaná dne 21. 5. 2018

80/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

Plné znění částky 41 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme