Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2021 (částka 86–89 Sb./16 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Novinky ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 89 rozeslaná dne 26. 5. 2021

209/2021
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva 

208/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 88 rozeslaná dne 26. 5. 2021

207/2021
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Částka 87 rozeslaná dne 26. 5. 2021

206/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Částka 86 rozeslaná dne 26. 5. 2021

205/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 

204/2021
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

203/2021
Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 26. 5. 2021

23/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění)


• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme