Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2023 (částka 68 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 68 rozeslaná dne 24. 5. 2023

134/2023
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč 

133/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 

132/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

131/2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/ 

Komentář

Nárok na náhradu škody náleží zaměstnanci v případě, že po skončení pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, není schopen vykonávat dosavadní náplň práce, případně je mu dokonce uznána invalidita. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku činí výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání. Obdobně se náhrada vyplácí pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec poskytoval výživu.

Nařízením vlády se zvyšuje výše náhrady, která bude v případě ukončení pracovní neschopnosti zaměstnavatelem vyplácena, a to o 2,3 procentního bodu a 400 Kč. Zvýšení náhrady obecně proběhne, aniž by osoby, kterým na ni vznikne nárok, musely podávat žádost. Změnu výše náhrady bylo možné přijmout beze změny zákoníku práce, na základě jeho zmocňujícího ustanovení, které dává vládě možnost upravit výši náhrady, v případě změn, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, nařízením.

Nařízení vlády nabyde účinnosti dne 1. 6. 2023.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme