Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována změna vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.22. týden – 25. až 31. května 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2015

126/2015
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

125/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Plné znění částky 54 (751 kB)

Částka 53 rozeslaná dne 26. 5. 2015

124/2015
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

123/2015
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Plné znění částky 53 (8 MB)

Částka 52 rozeslaná dne 26. 5. 2015

122/2015
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Plné znění částky 52 (29 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme