Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2017 (částky 54 – 57 Sb./ 18 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.22. týden – 29. května až 4. června 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 57 rozeslaná dne 2. 6. 2017

163/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

Plné znění částky 57 (307 KB)

Částka 56 rozeslaná dne 2. 6. 2017

162/2017
Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

Plné znění částky 56 (137 KB)

Částka 55 rozeslaná dne 2. 6. 2017

161/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

160/2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

Plné znění částky 55 (115 KB)

Částka 54 rozeslaná dne 29. 5. 2017

159/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

158/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

157/2017
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Plné znění částky 54 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 18 rozeslaná dne 2. 6. 2017

33/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

32/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930 

Plné znění částky 18 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme