Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 22. týden 2019 (částka 57–58 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.22. týden – 27. květen až 2. červen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 58 rozeslaná dne 30. 5. 2019

134/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

133/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 58 (92 kB)

Částka 57 rozeslaná dne 28. 5. 2019

132/2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

131/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 57 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme