Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2016 (částky 66 – 69 Sb./ 15 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo mj. publikováno nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.23. týden – 6. až 12. června 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 69 rozeslaná dne 9. 6. 2016

182/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

181/2016
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát  

180/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 69 (636 KB)

Částka 68 rozeslaná dne 8. 6. 2016

179/2016
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016  

178/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 68 (556 KB)

Částka 67 rozeslaná dne 8. 6. 2016

177/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání  

Plné znění částky 67 (2 MB)

Částka 66 rozeslaná dne 8. 6. 2016

176/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

175/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  

174/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  

173/2016
Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel  

172/2016
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek  

Plné znění částky 66 (871 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 15 rozeslaná dne 8. 6. 2016

28/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení  

27/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.  

26/106
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.  

Plné znění částky 15 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme