Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2018 (částky 48–52 Sb./18 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.23. týden – 4. červen až 10. červen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 52 rozeslaná dne 8. 6. 2018

100/2018
Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Plné znění částky 52 (4 MB)

Částka 51 rozeslaná dne 5. 6. 2018

99/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 51 (5 MB)

Částka 50 rozeslaná dne 5. 6. 2018

98/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

97/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 50 (916 kB)

Částka 49 rozeslaná dne 5. 6. 2018

96/2018
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

95/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Plné znění částky 49 (2 MB)

Částka 48 rozeslaná dne 5. 6. 2018

94/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Komentář k novele daňového řádu

93/2018
Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Plné znění částky 48 (105 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 18 rozeslaná dne 5. 6. 2018

24/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň – Brno – Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky

Plné znění částky 18 (302 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme