Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 23. týden 2019 (částky 59–60 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.23. týden – 3. červen až 9. červen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 60 rozeslaná dne 4. 6. 2019

142/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

141/2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

140/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

Částka 59 rozeslaná dne 4. 6. 2019

139/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

138/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

137/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

136/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

135/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme