Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2019 (částka 61 Sb./16–19 Sb m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.24. týden – 10. červen až 16. červen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 61 rozeslaná dne 13. 6. 2019

145/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

144/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

143/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 61 (98 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 19 rozeslaná dne 13. 6. 2019

29/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy

28/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Plné znění částky 19 (1 MB)

Částka 18 rozeslaná dne 13. 6. 2019

27/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí

26/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech

25/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

24/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Plné znění částky 18 (1 MB)

Částka 17 rozeslaná dne 13. 6. 2019

23/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Plné znění částky 17 (30 MB)

Částka 16 rozeslaná dne 13. 6. 2019

22/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Plné znění částky 16 (23 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme