Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 24. týden 2020 (částka 101–102 Sb./13 Sb. m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 102 rozeslaná dne 11. 6. 2020

272/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

271/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

270/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101 rozeslaná dne 11. 6. 2020

269/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 11. 6. 2020

22/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme