Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2016 (částky 75– 76 Sb.)

V tomto týdnu bylo mj. publikována sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a cenové rozhodnutí ERÚ o cenách plynu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.25. týden – 20. až 26. června 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 76 rozeslaná dne 22. 6. 2016

202/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 76 (1 MB)

Částka 75 rozeslaná dne 22. 6. 2016

201/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů  

200/2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015  

199/2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  

198/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.  

Plné znění částky 75 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme