Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 25. týden 2021 (částka 99–101 Sb./17–19 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 101 rozeslaná dne 23. 6. 2021

241/2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 101 (2 MB)

Částka 100 rozeslaná dne 23. 6. 2021

240/2021
Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí

Plné znění částky 100 (230 kB)

Částka 99 rozeslaná dne 23. 6. 2021

239/2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021 

238/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

237/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

236/2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

Plné znění částky 99 (94 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 19 rozeslaná dne 24. 6. 2021

27/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině

26/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013

Plné znění částky 19 (688 kB)

Částka 18 rozeslaná dne 24. 6. 2021

25/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Plné znění částky 18 (525 kB)

Částka 17 rozeslaná dne 24. 6. 2021

24/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Plné znění částky 17 (22 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme