Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2016 (částky 77 – 80 Sb./ 18 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo mj. publikována novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.26. týden – 27. června až 3. července 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 80 rozeslaná dne 30. 6. 2016

209/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 80 (37 MB)

Částka 79 rozeslaná dne 29. 6. 2016

208/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 79 (713 KB)

Částka 78 rozeslaná dne 29. 6. 2016

207/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.  

Plné znění částky 78 (6 MB)

Částka 77 rozeslaná dne 29. 6. 2016

206/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)  

205/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích  

204/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů  

203/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování  

Plné znění částky 77 (9 MB)

 

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 18 rozeslaná dne 27. 6. 2016

31/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  

Plné znění částky 18 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme