Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2018 (částky 65–69 Sb./21–22 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.26. týden – 25. červen až 1. červenec 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 69 rozeslaná dne 29. 6. 2018

135/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 69 (2 MB)

Částka 68 rozeslaná dne 28. 6. 2018

134/2018
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

133/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Plné znění částky 68 (93 kB)

Částka 67 rozeslaná dne 28. 6. 2018

132/2018
Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Plné znění částky 67 (456 kB)

Částka 66 rozeslaná dne 28. 6. 2018

131/2018
Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

130/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

129/2018
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

128/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 66 (230 kB)

Částka 65 rozeslaná dne 28. 6. 2018

127/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Plné znění částky 65 (1 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 22 rozeslaná dne 28. 6. 2018

32/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Plné znění částky 22 (7 MB)

Částka 21 rozeslaná dne 28. 6. 2018

31/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu

30/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017

29/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010

Plné znění částky 21 (652 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme