Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 26. týden 2019 (částka 63–70 Sb./21 Sb m. s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.26. týden – 24. červen až 30. červen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 70 rozeslaná dne 27. 6. 2019

162/2019
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Plné znění částky 70 (86 kB)

Částka 69 rozeslaná dne 27. 6. 2019

161/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Plné znění částky 69 (3 MB)

Částka 68 rozeslaná dne 27. 6. 2019

160/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

Plné znění částky 68 (3 MB)

Částka 67 rozeslaná dne 27. 6. 2019

159/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 67 (118 kB)

Částka 66 rozeslaná dne 27. 6. 2019

158/2019
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

157/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Plné znění částky 66 (247 kB)

Částka 65 rozeslaná dne 27. 6. 2019

156/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

Plné znění částky 65 (105 kB)

Částka 64 rozeslaná dne 27. 6. 2019

155/2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

154/2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

153/2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

152/2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

151/2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

150/2019
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

149/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 64 (1 MB)

Částka 63 rozeslaná dne 27. 6. 2019

148/2019
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 63 (305 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 27. 6. 2019

34/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

33/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

32/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Plné znění částky 21 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme