Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2016 (částka 81 Sb.)

V tomto týdnu bylo mj. publikováno sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.27. týden – 4. až 11 července 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81 rozeslaná dne 4. 7. 2016

211/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

210/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Plné znění částky 81 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme