Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2019 (částky 71–72 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.27. týden – 1. červenec až 7. červenec 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 72 rozeslaná dne 4. 7. 2019

166/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Plné znění částky 72 (2 MB)

Částka 71 rozeslaná dne 1. 7. 2019

165/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

164/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

163/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 71 (174 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme