Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 27. týden 2020 (částka 112–122 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 122 rozeslaná dne 1. 7. 2020

309/2020
Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

308/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Plné znění částky 122 (90 kB)

Částka 121 rozeslaná dne 1. 7. 2020

307/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Plné znění částky 121 (304 kB)

Částka 120 rozeslaná dne 30. 6. 2020

306/2020
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Plné znění částky 120 (97 kB)

Částka 119 rozeslaná dne 30. 6. 2020

305/2020
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Plné znění částky 119 (10 MB)

Částka 118 rozeslaná dne 30. 6. 2020

304/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 118 (2 MB)

Částka 117 rozeslaná dne 30. 6. 2020

303/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 117 (20 MB)

Částka 116 rozeslaná dne 30. 6. 2020

302/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

Plné znění částky 116 (8 MB)

Částka 115 rozeslaná dne 30. 6. 2020

301/2020
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

300/2020
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

299/2020
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 115 (162 kB)

Částka 114 rozeslaná dne 30. 6. 2020

298/2020
Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

297/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 114 (35 MB)

Částka 113 rozeslaná dne 30. 6. 2020

296/2020
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

295/2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

294/2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 113 (10 MB)

Částka 112 rozeslaná dne 30. 6. 2020

293/2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina – Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 112 (22 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme