Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2016 (částky 82 – 84 Sb./ 19– 21 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo mj. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 3 nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.28 týden – 11. až 17. června 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 84 rozeslaná dne 15. 7. 2016

218/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

217/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Plné znění částky 84 (785 KB)

Částka 83 rozeslaná dne 13. 7. 2016

216/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

215/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.    

Plné znění částky 83 (689 KB)

Částka 82 rozeslaná dne 11. 7. 2016

214/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.  

213/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  

212/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

Plné znění částky 82 (616 KB)

 

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 11. 7. 2016

35/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra  

Plné znění částky 21 (2 MB)

Částka 20 rozeslaná dne 11. 7. 2016

34/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech  

33/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky  

Plné znění částky 20 (1 MB)

Částka 19 rozeslaná dne 11. 7. 2016

32/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)  

Plné znění částky 19 (19 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme