Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2018 (částky 70 – 74 Sb.)

V tomto týdnu bylo mj. publikováno nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.28. týden – 9. červenec až 15. červenec 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 74 rozeslaná dne 12. 7. 2018

142/2018
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Plné znění částky 74 (105 kB)

Částka 73 rozeslaná dne 12. 7. 2018

141/2018
Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

140/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 73 (9 MB)

 Částka 72 rozeslaná dne 12. 7. 2018

139/2018
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

138/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 72 (961 kB)

Částka 71 rozeslaná dne 9. 7. 2018

137/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 71 (107 kB)

Částka 70 rozeslaná dne 9. 7. 2018

136/2018
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Plné znění částky 70 (105 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme