Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2021 (částka 116 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 116 rozeslaná dne 14. 7. 2021

268/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

267/2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 

266/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme