Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 28. týden 2023 (částka 104–106 Sb./17 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 106 rozeslaná dne 14. 7. 2023

227/2023
Vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci 

226/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů 

225/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 

224/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 105 rozeslaná dne 14. 7. 2023

223/2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 

222/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu 

221/2023
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022

Částka 104 rozeslaná dne 11. 7. 2023

220/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 

219/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

218/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 96/2022 Sb.

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 17 rozeslaná dne 12. 7. 2023

24/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme