Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2017 (částky 77 – 79 Sb.)

V tomto týdnu byl publikováno mj. nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.29. týden – 17. až 23. července 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79 rozeslaná dne 21. 7. 2017

216/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Plné znění částky 79 (319 KB)

Částka 78 rozeslaná dne 18. 7. 2017

215/2017
Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti 

Plné znění částky 78 (96 kB)

Částka 77 rozeslaná dne 18. 7. 2017

214/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

213/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů  

Plné znění částky 77 (526 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme