Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2020 (částka 124 – 129 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 129 rozeslaná dne 16. 7. 2020

323/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 129 (94 kB)

Částka 128 rozeslaná dne 15. 7. 2020

322/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Plné znění částky 128 (110 kB)

Částka 127 rozeslaná dne 15. 7. 2020

321/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

320/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %

319/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

318/2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Plné znění částky 127 (104 kB)

Částka 126 rozeslaná dne 15. 7. 2020

317/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

316/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
315/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 126 (167 kB)

Částka 125 rozeslaná dne 14. 7. 2020

314/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

Plné znění částky 125 (685 kB)

Částka 124 rozeslaná dne 14. 7. 2020

313/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 124 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme