Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2021 (částka 117–122 Sb./21 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 122 rozeslaná dne 23. 7. 2021

279/2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

278/2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

277/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 

Plné znění částky 122 (394 kB)

Částka 121 rozeslaná dne 21. 7. 2021

276/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

Plné znění částky 121 (96 kB)

Částka 120 rozeslaná dne 23. 7. 2021

275/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 

274/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 120 (188 kB)

Částka 119 rozeslaná dne 23. 7. 2021

273/2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Plné znění částky 119 (11 MB)

Částka 118 rozeslaná dne 19. 7. 2021

272/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

271/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 118 (134 kB)

Částka 117 rozeslaná dne 19. 7. 2021

270/2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 

269/2021
Zákon o občanských průkazech

Plné znění částky 117 (226 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 21 rozeslaná dne 23. 7. 2021

32/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s. 

31/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb. 

30/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb. 

Plné znění částky 21 (89 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme