Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 29. týden 2022 (částka 96–98 Sb./12 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 98 rozeslaná dne 22. 7. 2022

218/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

217/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 97 rozeslaná dne 22. 7. 2022

216/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

215/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

214/2022
Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

Částka 96 rozeslaná dne 19. 7. 2022

213/2022
Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

212/2022
Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 19. 7. 2022

23/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme