Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna vyhlášky, kterou se vydává stavební a technický řád drah. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno sedm nových dokumentů. Plné znění právních předpisů v PDF.4. týden – 12. až 18. ledna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 6 rozeslaná dne 16. 1. 2015

8/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 6 (566 kB)

Částka 5 rozeslaná dne 12. 1. 2015

7/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 5 (17 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 16. 1. 2015

7/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

6/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Plné znění částky 2 (7 MB)

Částka 1 rozeslaná dne 12. 1. 2015

5/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

4/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018

3/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

2/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

1/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Plné znění částky 1 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme