Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2016 (částky 3 – 7 Sb./ 2 – 3 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno například nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány čtyři nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.3. týden – 18. až 24. ledna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 7 rozeslaná dne 22. 1. 2016

17/2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016-2018, 0,00 %

16/2016
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Plné znění částky 7 (2 MB)

Částka 6 rozeslaná dne 21. 1. 2016

15/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Plné znění částky 6 (3 MB)

Částka 5 rozeslaná dne 19. 1. 2016

14/2016
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016

13/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 5 (508 kB)

Částka 4 rozeslaná dne 19. 1. 2016

12/2016
Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

11/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Plné znění částky 4 (719 kB)

Částka 3 rozeslaná dne 19. 1. 2016

10/2016
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

9/2016
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

8/2016
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Plné znění částky 3 (29 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 3 rozeslaná dne 20. 12. 2016

11/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

10/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci

Plné znění částky 3 (1 MB)

Částka 2 rozeslaná dne 19. 12. 2016

9/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

8/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Plné znění částky 2 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme