Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2019 (částky 3–6 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.3. týden – 14. leden až 20. leden 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 6 rozeslaná dne 18. 1. 2019

15/2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

14/2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

13/2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

12/2019
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

11/2019
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Plné znění částky 6 (310 kB)

Částka 5 rozeslaná dne 18. 1. 2019

10/2019
Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

Plné znění částky 5 (6 MB)

Částka 4 rozeslaná dne 17. 1. 2019

9/2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Plné znění částky 4 (84 kB)

Částka 3 rozeslaná dne 17. 1. 2019

8/2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

7/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

6/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 3 (134 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme