Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 3. týden 2021 (částka 9–11 Sb./2 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11 rozeslaná dne 22. 1. 2021

23/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

22/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 

21/2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Plné znění částky 11 (115 kB)

Částka 10 rozeslaná dne 20. 1. 2021   

20/2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 

19/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

18/2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

Plné znění částky 10 (143 kB)

Částka 9 rozeslaná dne 18. 1. 2021      

17/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

16/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 9 (1 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 20. 1. 2021

2/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976

Plné znění částky 2 (467 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme