Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 30. týden 2016 (částky 92 – 96 Sb./ 23 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. nový celní zákon a série vyhlášek a novelizací souvisejících předpisů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.30. týden – 25. až 31. července 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 96 rozeslaná dne 29. 7. 2016

247/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

246/2016
Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem  

245/2016
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona  

244/2016
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky  

Plné znění částky 96 (5 MB)

Částka 95 rozeslaná dne 29. 7. 2016

243/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona  

242/2016
Zákon celní zákon  

Plné znění částky 95 (660 KB)

Částka 94 rozeslaná dne 29. 7. 2016

241/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

240/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

Plné znění částky 94 (505 KB)

Částka 93 rozeslaná dne 27. 7. 2016

239/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.  

238/2016
Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí  

Plné znění částky 93 (1 MB)

Částka 92 rozeslaná dne 27. 7. 2016

237/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů  

236/2016
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů  

235/2016
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 92 (4 MB)

 

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 23 rozeslaná dne 29. 7. 2016

37/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Plné znění částky 23 (896 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme