Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.

31. týden – 27. července až 2. srpna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 76 rozeslaná dne 29. 7. 2015

186/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

185/2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 76 (746 kB)

Částka 75 rozeslaná dne 27. 7. 2015

184/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

183/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.

182/2015
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Plné znění částky 75 (908 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme