Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2016 (částky 97 – 100 Sb./ 24 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byly mj. publikovány dvě částky, které se týkají spotřebitelských úvěrů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.31. týden – 1. až 7. srpna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 100 rozeslaná dne 5. 8. 2016

258/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

257/2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Plné znění částky 100 (3 MB)

Částka 99 rozeslaná dne 5. 8. 2016

256/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

255/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

254/2016
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí  

253/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 99 (16 MB)

Částka 98 rozeslaná dne 3. 8. 2016

252/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů  

251/2016
Zákon o některých přestupcích  

250/2016
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

Plné znění částky 98 (670 KB)

Částka 97 rozeslaná dne 3. 8. 2016

249/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  

248/2016
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek  

Plné znění částky 97 (706 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 24 rozeslaná dne 3. 8. 2016

39/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem  

38/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem  

Plné znění částky 24 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme