Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2017 (částky 81 – 86 Sb./ 26–27 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové částky. Plné znění právních předpisů v PDF.31. týden – 31. července až 6. srpna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 86 rozeslaná dne 4. 8. 2017

237/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

236/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

235/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Plné znění částky 86 (2 MB)

Částka 85 rozeslaná dne 31. 7. 2017

234/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

233/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

232/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Plné znění částky 85 (242 KB)

Částka 84 rozeslaná dne 31. 7. 2017

 231/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

230/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Plné znění částky 84 (4 MB)

Částka 83 rozeslaná dne 31. 7. 2017

229/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

228/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 83 (747 KB)

Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2017

227/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

226/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

225/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 82 (384 KB)

Částka 81 rozeslaná dne 31. 7. 2017

224/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

223/2017
Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

222/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 81 (351 KB)

 

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 31. 7. 2017

48/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)

Plné znění částky 27 (182 KB)

Částka 26 rozeslaná dne 31. 7. 2017

47/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech

Plné znění částky 26 (655 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme