Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2019 (částka 81–82 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.31. týden – 29. červenec až 4. srpen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 82 rozeslaná dne 31. 7. 2019

189/2019
Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Částka 81 rozeslaná dne 31. 7. 2019

188/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme