Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2022 (částka 104 Sb./13 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 104 rozeslaná dne 5. 8. 2022

227/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

226/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů

225/2022
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 5. 8. 2022

24/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme