Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument.32. týden – 3. až 10. srpna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79 rozeslaná dne 5. 8. 2015

193/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

192/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

191/2015
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Plné znění částky 79 (511 kB)

Částka 78 rozeslaná dne 4. 8. 2015

190/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

189/2015
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

188/2015
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

Plné znění částky 78 (3 MB)

Částka 77 rozeslaná dne 3. 8. 2015

187/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 77 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme