Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2016 (částky 101 – 102 Sb.)

V tomto týdnu byly publikovány dvě částky, mj. vyhláška o tabákových výrobcích. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.32. týden – 8. až 14. srpna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 102 rozeslaná dne 10. 8. 2016

264/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

263/2016
Zákon atomový zákon

Plné znění částky 102 (2 MB)

Částka 101 rozeslaná dne 8. 8. 2016

262/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

261/2016
Vyhláška o tabákových výrobcích  

260/2016
Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody  

259/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 101 (19 MB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme