Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2017 (částka 87 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.32. týden – 7. až 13. srpna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 87 rozeslaná dne 9. 8. 2017

242/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

241/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

240/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

239/2017
Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

238/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 87 (131 KB)

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme