Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2018 (částky 81 – 84 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.32. týden – 6. srpen až 12. srpen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

 Částka 84 rozeslaná dne 9. 8. 2018

163/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 84 (112 kB)

Částka 83 rozeslaná dne 9. 8. 2018

162/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

161/2018
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

160/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Plné znění částky 83 (198 kB)

Částka 82 rozeslaná dne 9. 8. 2018

159/2018
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

158/2018
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

Plné znění částky 82 (11 MB)

Částka 81 rozeslaná dne 9. 8. 2018

157/2018
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

156/2018
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

155/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 81 (108 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme