Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2019 (částka 83–84 Sb./24–25 Sb m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.32. týden – 5. srpen až 11. srpen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 84 rozeslaná dne 8. 8. 2019

183/2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

182/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

181/2019
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

180/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Plné znění částky 84 (2 MB)

Částka 83 rozeslaná dne 8. 8. 2019

194/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

193/2019
Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

192/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

191/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

190/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Plné znění částky 83 (5 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 8. 8. 2019

39/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

Plné znění částky 25 (2 MB)

Částka 24 rozeslaná dne 8. 8. 2019

38/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Plné znění částky 24 (26 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme