Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2022 (částka 105–109 Sb./14 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 109 rozeslaná dne 12. 8. 2022

235/2022
Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

Plné znění částky 109 (105 kB)

Částka 108 rozeslaná dne 12. 8. 2022

234/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 % 

233/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %

Plné znění částky 108 (108 kB)

Částka 107 rozeslaná dne 9. 8. 2022

232/2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 107 (136 kB)

Částka 106 rozeslaná dne 9. 8. 2022

231/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.

Plné znění částky 106 (1 MB)

Částka 105 rozeslaná dne 9. 8. 2022

230/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

229/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

228/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 105 (712 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 14 rozeslaná dne 9. 8. 2022

25/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

Plné znění částky 14 (3 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme