Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 32. týden 2023 (částka 111–114 Sb./22 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 114 rozeslaná dne 11. 8. 2023

249/2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2043, VAR %

248/2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %

Komentář

Dne 11. 8. 2023 byla ve sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva financí ČR upravující emisní podmínky státních dluhopisů České republiky pro období 2023 – 2032, resp. 2023 – 2043. Oba státní dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaných cenných papírů se jmenovitou hodnotou cenného papíru ve výši 10.00,- Kč. První ze státních dluhopisů je úročen fixní roční úrokovou sazbou ve výši 4,5%, druhý  pohyblivou úrokovou sazbou (VAR).

Datum ukončení lhůty pro upisování dluhopisů s fixní roční úrokovou sazbou připadá na den 12. 10. 2023, v případě dluhopisu s proměnlivou úrokovou sazbou na den 19. 7. 2043 a jejich prodej bude probíhat na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Sdělení dále obsahuje podrobné podmínky upisování a nabývání dluhopisů, uplatnění práv spojených s jejich vlastnictvím a jejich právní režim.

Zpět na začátek

Plné znění částky 114 (250 kB)

Částka 113 rozeslaná dne 8. 8. 2023

247/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.

246/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.

245/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.

Plné znění částky 113 (3 MB)

Částka 112 rozeslaná dne 8. 8. 2023

244/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

243/2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Plné znění částky 112 (2 MB)

Částka 111 rozeslaná dne 8. 8. 2023

242/2023
Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

241/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 111 (476 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 22 rozeslaná dne 11. 8. 2023

31/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991

Plné znění částky 22 (561 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme