Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byl publikován jeden nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.33. týden – 10. až 17. srpna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81 rozeslaná dne 14. 8. 2015

199/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení

198/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

197/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 81 (6 MB)

Částka 80 rozeslaná dne 10. 8. 2015

196/2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

195/2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

194/2015
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Plné znění částky 80 (509 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 27 rozeslaná dne 10. 8. 2015

44/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256

43/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137

Plné znění částky 27 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme