Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2016 (částky 103 Sb./ 25 – 26 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována jedna částka, která mj. obsahuje sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány 2 nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.33. týden – 15. až 21. srpna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 103 rozeslaná dne 19. 8. 2016

268/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň  

267/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

266/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)  

265/2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč  

Plné znění částky 103 (807 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 26 rozeslaná dne 19. 8. 2016

44/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem  

43/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  

42/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana  

Plné znění částky 26 (4 MB)

Částka 25 rozeslaná dne 19. 8. 2016

41/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech  

40/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017  

Plné znění částky 25 (5 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme