Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 33. týden 2022 (částka 110 Sb./15–16 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 110 rozeslaná dne 19. 8. 2022

239/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

238/2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 

237/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů 

236/2022
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023

Plné znění částky 110 (96 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 18. 8. 2022

27/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Plné znění částky 16 (3 MB)

Částka 15 rozeslaná dne 18. 8. 2022

26/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

Plné znění částky 15 (1 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme