Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2014

V tomto týdnu byly publikovány tři částky, například sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dvě nové smlouvy. Plné znění právních předpisů v PDF.35. týden – 18. až 24. srpna 2014

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 72 rozeslaná dne 20. 8. 2014

172/2014
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

171/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 72 (624 kB)

Částka 71 rozeslaná dne 18. 8. 2014

170/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Plné znění částky 71 (878 kB)

Částka 70 rozeslaná dne 18. 8. 2014

169/2014
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

168/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

167/2014
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Plné znění částky 70 (572 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 19 rozeslaná dne 20. 8. 2014

43/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu

Plné znění částky 19 (864 kB)

Částka 18 rozeslaná dne 18. 8. 2014

42/2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu

Plné znění částky 18 (864 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme